Regulamin sklepu internetowego

INFORMACJE OGÓLNE
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Woodoo People.
1. Sklep Woodoo People prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej
www.woodoopeople.com w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym –
zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym.
2. Sklep internetowy woodoopeople.pl prowadzony jest przez firmę Maciej Olejniczak Squat
Architekci, ul. Ogrodowa 33 m.26, 98-220, Zduńska Wola, NIP 829 164 17 70
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Woodoo People są oryginalne, nowe, wolne od wad.
Każdy produkt wykonywany jest ręcznie na wzór produktu prezentowanego na stronie,
zakupionego przez Klienta. Dany produkt może różnić się od wzoru prezentowanego na stronie
woodoopeple.pl usłojeniem drewna, położeniem sęków, kolorem wynikającym z charakterystyki
materiału jakim jest drewno.
SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ
1. Kupujący dokonuje zakupów poprzez złożenia zamówienia na określone produkty oferowane w
Sklepie. Zamówienia przyjmowane są przez formularz znajdujący się na stronie woodoopeople.pl.
Jesli formularz zostanie wypełniony prawidłowo, Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem
przyjęcia zamówienia do realizacji. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży
między Kupującym a Sprzedającym (co wiąże się z akceptacją regulaminu Sklepu).
2. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez kupującego danych adresowych i
kontaktowych (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail).
3. W przypadku podania niepełnych danych Sprzedający będzie próbował kontaktować się z
Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jesli próba kontaktu się nie powiedzie
Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
4. Realizacja zamówienia następuje w maksymalnym terminie 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia
do realizacji. Ustalenia zakresu, terminów oraz akceptacji prac związanych ze zleceniami
indywidualnymi określane są między Kupującym oraz Sprzedającym indywidualnie.
PŁATNOŚĆ
1. Zapłata jest sumą kwoty zakupionych towarów i kosztów wysyłki.
2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Walutą obowiązującą w
sklepie internetowym jest polski złoty.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– przy odbiorze: należność pobiera kurier
– przelewem bankowym na konto Sklepu 34 1140 2004 0000 3402 7638 9027
4. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem.
5. W przypadku płatności poprzez przelew, jeśli w ciągu 7 dni roboczych od aktywacji zamówienia
płatność nie wpłynie na konto sklepu i nie ma możliwości skontaktowania się z Kupującym,
zamówienie jest anulowane. Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę VAT.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie,
wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
DOSTARCZANIE ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW
1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od
przzyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu z
powyższego działania wyłączone są dni wolne od pracy i święta. Zamówienie na towary o różnym
czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z
podanych. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
2. Paczki dostarczane są przez kuriera. Czas dostawy w dni robocze to 1-2 dni. Koszt dostawy
paczki waha się między 15zl a 30 zł, w zależności od gabarytów i wagi paczki. Koszt dostawy do
innych krajów niż Polska ustalany jest indywidualnie.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych adresowych w
formularzu zamówienia. Ponowne wysłanie przesyłki jest możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty
za koszty wysyłki.
4. Sprzedający wysyła towar od poniedziałku do piątku. W Łodzi i najbliższych okolicach
zamówienia mogą być osobiście dostarczane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
5. Przed odebraniem przesyłki z poczty (kuriera) należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo
uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia
lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić
protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU
1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” Konsument może zrezygnować
z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie towaru, który nie jest uszkodzony i nie nosi żadnych
znamion użytkowania.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinni Państwo poinformować nas (adres
korespondencyjny oraz adres zwrotu zakupionych towarów: Maciej Olejniczak Squat Architekci ul.
Wschodnia 14 m.31 91-417, Łódź lub pocztą elektroniczną na adres sklep@woodoopeople.pl) o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą
Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który w razie konieczności doslemy
Państwu drogą elektronicznę, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie należy wysłać listem
poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu terminu decyduje data
stempla pocztowego.
Prosimy o dołączenie numeru zamówienia oraz dowodu sprzedaży (paragonu, faktury VAT).
4. Kupujący odsyła zamówiony towar na swój koszt w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z powództwa cywilnego w
przypadku dokonania zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady używania.
6. Sprzedający po otrzymaniu zwracanego produktu dokona przelewem zwrotu należności za towar
na wskazane przez Państwa konto bankowe w terminie nie późniejszym niż 14 dni od momentu
odstąpienia od umowy sprzedaży.
7. Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów wykonanych na zamówienie gdzie
właściwości produktu zostały określone przez Klienta oraz w przypadku zakupu dokonanego przez
podmioty gospodarcze. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje także, gdy produkt został
uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w
szczególności wskutek nieprawidłowego jego używania.
8. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym
rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu należy
odesłać na adres sklepu wraz z informacją telefoniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres Sklepu. Informacje o procedurze zwrotu na koszt Woodoo People zostaną podane po
kontakcie z obsługą sklepu. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu
otrzymania przesyłki. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty wysyłki zostają zwrócone
Kupującemu po ich udokumentowaniu Sprzedającemu w postaci kopii rachunku lub faktury
operatora pocztowego/kuriera.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego
danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych z pozn. zmianami.
3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą
być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta
(kurier). Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są
przekazywane dobrowolnie.
4. Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z
normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych
użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie
znalazły się w rękach osób niepowołanych.
INNE INFORMACJE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.
2. Wszelkie opinie Kupujący mogą kierować na adres sklep@woodoopeople.pl